RemiKids StudieHuis
Remedial teaching, huiswerkbegeleiding, bijles en coaching

JUNGLE MEMORY

De training met Jungle Memory helpt kinderen hun werkgeheugen te trainen. Het werkgeheugen is belangrijk omdat het ons in staat stelt om in ons hoofd informatie te onthouden die we later moeten gebruiken. Dit doen we bij verschillende vakken zoals taal, rekenen, geschiedenis, enz. Doordat het werkgeheugen van de leerling wordt getraind kan het kind het leervermogen aanzienlijk verbeteren, zodat er op school betere resultaten zullen worden behaald.

Voor wie?
Voor kinderen die:

  • instructies moeilijk kunnen opvolgen,
  • moeite hebben om de gedachten ergens bij te houden,
  • informatie niet in hun geheugen kunnen opslaan,
  • veel dromen,
  • niet opletten in de les,
  • snel afgeleid zijn,
  • moeite hebben om een aan taak te beginnen,
  • afhaken tijdens het uitvoeren van een taak,
  • halverwege niet meer weten wat hij/zij moeten doen.

Wanneer een aantal van de hierboven genoemde kenmerken voorkomt bij kinderen/leerlingen, kan dit te maken hebben met een slecht functionerend werkgeheugen.

Het werkgeheugen stelt iemand in staat informatie korte tijd vast te houden en dit op een later tijdstip te kunnen gebruiken.

Dit werkgeheugen is te trainen door middel van de training Jungle Memory. Dit is een computerprogramma dat gedurende 8 weken wordt gevolgd. Hierbij moet het kind 4 dagen per week 10-20 minuten oefenen per keer. Dit proces moet worden begeleid door een coach die hiervoor is opgeleid. Via internet kan door de coach het oefenprogramma bekeken en bijgesteld worden zodat de resultaten zo optimaal zullen zijn.

Meer informatie?
Monique: monique@remikids.nl of 06 46 26 07 94


E-mailen
Bellen
Info